Landbrug og naturpleje

Vores landbrug drives med fokus på bæredygtighed, hvor vi har fokus på afgræsning og pleje af naturarealer, ligesom vi fokuserer på en høj grad af dyrevelfærd med et ønske om at producere kød af en høj kvalitet.

Derudover er arbejdet med dyrene en vigtig del af vores tilbud til mennesker, der via et ophold hos os, får kompetencer som gør, at de i højere grad bliver inkluderet i samfundet og kan varetage et arbejde.

Dyrene går på dybstrøelse med god plads, og så snart vejret og arealerne tillader det, kommer dyrene på græs.

Vores dyr fodres primært med mæsk, som er et restprodukt fra det lokale Rækker Mølle bryghus, og med hø og wrap fra vores egne marker og fra lokale landmænd.

Gennem et samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune, staten og lokale lodsejere, afgræsser vi en række naturarealer, en stor del af disse er beliggende i Skjern Å dalen.

I vores landbrug har vi en besætning på 120 moderfår, hvor vi hvert år producerer op mod 200 lam. Derudover har vi en kødkvægsbesætning, der består af Galloway kvæg og sortbrogede krydsnings stude.

Herudover har vi et mindre hold på friland, ligesom vi har et mindre hold heste, kaniner og geder.

Vores lam slagtes om efteråret og vi sælger lammekød til private, ligesom vi producerer kvalitets lammeskind fra dyrene som sælges i vores butik.

Det er også muligt at købe kød fra vores kødkvæg, ligesom det er muligt at investere i levende dyr gennem vores kogræsserlaug, som du kan læse mere om i kogræsserfolderen.

Følg med på vores facebook side, for at få seneste nyt om salg af kvalitetskød, fra lam og kødkvæg, eller lækre lammeskind fra egne dyr.

Bedriften modtager tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Danmarks plejekrævende naturtyper er afhængig af en løbende landbrugsdrift i form af græsning og/eller slæt for at undgå tilgroning.
Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne