Hvad kendetegner en socialøkonomisk virksomhed?

EV-shoppen er en socialøkonomisk virksomhed (SØV)

En SØV er kendetegnet ved at en stor del af et eventuelt overskud, geninvesteres i virksomheden, med det formål at skabe yderligere vækst og derigennem beskæftigelse for udsatte mennesker.

Som socialøkonomisk virksomhed er vi optagede af, at bidrage til at flere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.
Vi har således indarbejdet i vores strategi, at en del af vores medarbejdere, skal være ansat i fleks eller skånejob, og vi arbejder konsekvent på at skabe vækst i vores virksomhed, til gavn for mennesker, der måtte have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi er optagede af at skabe en sund socialøkonomisk virksomhed, der er bæredygtig og vi er uafhængige af offentlige tilskud.

I EV-shoppen driver vi SØV indenfor Træ og metal produktion, IT, landbrug, køkken service og butik.

Mange af de ydelser og produkter vi  tilbyder, er udviklet og fremstillet lokalt på vores egen location.

Når du handler hos os er du med til at støtte op om tilblivelsen af fleks og skåne job, til gavn for den enkelte og for samfundet generelt.

Hos os går virksomhedsdrift og socialt ansvar hånd i hånd!